git.go 6.21 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
package internal

import (
	"fmt"
	"github.com/go-git/go-billy/v5/memfs"
	"github.com/go-git/go-git/v5"
	"github.com/go-git/go-git/v5/config"
	"github.com/go-git/go-git/v5/plumbing"
9
	"github.com/go-git/go-git/v5/plumbing/object"
10
11
12
13
14
15
16
	"github.com/go-git/go-git/v5/storage/memory"
	"io/ioutil"
	"log"
	"net/http"
	"path/filepath"
	"sort"
	"strings"
17
	"time"
18
19
)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
type remoteTarget struct {
	remote string
	when  time.Time
}

type remoteTargetSlice []remoteTarget

func (p remoteTargetSlice) Len() int {
	return len(p)
}

func (p remoteTargetSlice) Less(i, j int) bool {
	return p[i].when.Before(p[j].when)
}

func (p remoteTargetSlice) Swap(i, j int) {
	p[i], p[j] = p[j], p[i]
}

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
type GitMode struct{}

func (g *GitMode) RetrieveSource(pd *ProcessData) *modeData {
	repo, err := git.Init(memory.NewStorage(), memfs.New())
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not init git repo: %v", err)
	}

	w, err := repo.Worktree()
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not get worktree: %v", err)
	}

	refspec := config.RefSpec("+refs/heads/*:refs/remotes/*")
	remote, err := repo.CreateRemote(&config.RemoteConfig{
		Name: "upstream",
		URLs: []string{pd.RpmLocation},
		Fetch: []config.RefSpec{refspec},
	})
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not create remote: %v", err)
	}

62
63
64
65
66
67
	err = remote.Fetch(&git.FetchOptions{
		RemoteName: "upstream",
		RefSpecs:  []config.RefSpec{refspec},
		Tags:    git.AllTags,
		Force:   true,
	})
68
	if err != nil {
69
		log.Fatalf("could not fetch upstream: %v", err)
70
71
	}

72
	var branches remoteTargetSlice
73

74
75
76
	tagIter, err := repo.TagObjects()
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not get tag objects: %v", err)
77
	}
78
79
80
81
82
83
84
	_ = tagIter.ForEach(func(tag *object.Tag) error {
		log.Printf("tag: %s", tag.Name)
		if strings.HasPrefix(tag.Name, fmt.Sprintf("imports/c%d", pd.Version)) {
			branches = append(branches, remoteTarget{
				remote: fmt.Sprintf("refs/tags/%s", tag.Name),
				when:  tag.Tagger.When,
			})
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
85
		}
86
87
88
89
90
91
92
		return nil
	})
	sort.Sort(branches)

	var sortedBranches []string
	for _, branch := range branches {
		sortedBranches = append(sortedBranches, branch.remote)
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
93
	}
94
95
96
97
98
99

	return &modeData{
		repo:    repo,
		worktree:  w,
		rpmFile:  createPackageFile(filepath.Base(pd.RpmLocation)),
		fileWrites: nil,
100
		branches:  sortedBranches,
101
102
103
	}
}

104
func (g *GitMode) WriteSource(pd *ProcessData, md *modeData) {
105
106
107
108
109
	remote, err := md.repo.Remote("upstream")
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not get upstream remote: %v", err)
	}

Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
	var refspec config.RefSpec
	var branchName string

	if strings.HasPrefix(md.tagBranch, "refs/heads") {
		refspec = config.RefSpec(fmt.Sprintf("+%s:%s", md.tagBranch, md.tagBranch))
		branchName = strings.TrimPrefix(md.tagBranch, "refs/heads/")
	} else {
		match := tagImportRegex.FindStringSubmatch(md.tagBranch)
		branchName = match[2]
		refspec = config.RefSpec(fmt.Sprintf("+refs/heads/%s:%s", branchName, md.tagBranch))
	}
121
	log.Printf("checking out upstream refspec %s", refspec)
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
	err = remote.Fetch(&git.FetchOptions{
		RemoteName: "upstream",
		RefSpecs:  []config.RefSpec{refspec},
		Tags:    git.AllTags,
		Force:   true,
	})
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not fetch upstream: %v", err)
	}

	err = md.worktree.Checkout(&git.CheckoutOptions{
		Branch: plumbing.ReferenceName(md.tagBranch),
		Force: true,
	})
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not checkout source from git: %v", err)
	}

	_, err = md.worktree.Add(".")
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not add worktree: %v", err)
	}

	metadataFile, err := md.worktree.Filesystem.Open(fmt.Sprintf(".%s.metadata", md.rpmFile.Name()))
	if err != nil {
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
147
148
		log.Printf("warn: could not open metadata file, so skipping: %v", err)
		return
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
	}

	fileBytes, err := ioutil.ReadAll(metadataFile)
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not read metadata file: %v", err)
	}

	client := &http.Client{
		Transport: &http.Transport{
			DisableCompression: false,
		},
	}
	fileContent := strings.Split(string(fileBytes), "\n")
	for _, line := range fileContent {
		if strings.TrimSpace(line) == "" {
			continue
		}

167
168
169
		lineInfo := strings.SplitN(line, " ", 2)
		hash := strings.TrimSpace(lineInfo[0])
		path := strings.TrimSpace(lineInfo[1])
170

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
		var body []byte

		if md.blobCache[hash] != nil {
			body = md.blobCache[hash]
			log.Printf("retrieving %s from cache", hash)
		} else {
			fromBlobStorage := pd.BlobStorage.Read(hash)
			if fromBlobStorage != nil {
				body = fromBlobStorage
				log.Printf("downloading %s from blob storage", hash)
			} else {
				url := fmt.Sprintf("https://git.centos.org/sources/%s/%s/%s", md.rpmFile.Name(), branchName, hash)
				log.Printf("downloading %s", url)

				req, err := http.NewRequest("GET", url, nil)
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not create new http request: %v", err)
				}
				req.Header.Set("Accept-Encoding", "*")

				resp, err := client.Do(req)
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not download dist-git file: %v", err)
				}

				body, err = ioutil.ReadAll(resp.Body)
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not read the whole dist-git file: %v", err)
				}
				err = resp.Body.Close()
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not close body handle: %v", err)
				}
			}

			md.blobCache[hash] = body
207
208
209
210
211
212
213
		}

		f, err := md.worktree.Filesystem.Create(path)
		if err != nil {
			log.Fatalf("could not open file pointer: %v", err)
		}

Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
214
		hasher := CompareHash(body, hash)
215
216
217
218
219
		if hasher == nil {
			log.Fatal("checksum in metadata does not match dist-git file")
		}

		md.sourcesToIgnore = append(md.sourcesToIgnore, &ignoredSource{
220
			name:     path,
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
			hashFunction: hasher,
		})

		_, err = f.Write(body)
		if err != nil {
			log.Fatalf("could not copy dist-git file to in-tree: %v", err)
		}
		_ = f.Close()
	}
}

func (g *GitMode) PostProcess(md *modeData) {
	for _, source := range md.sourcesToIgnore {
234
235
236
237
238
239
		_, err := md.worktree.Filesystem.Stat(source.name)
		if err == nil {
			err := md.worktree.Filesystem.Remove(source.name)
			if err != nil {
				log.Fatalf("could not remove dist-git file: %v", err)
			}
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
		}
	}

	_, err := md.worktree.Add(".")
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not add git sources: %v", err)
	}
}

func (g *GitMode) ImportName(_ *ProcessData, md *modeData) string {
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
250
251
252
253
254
255
	if tagImportRegex.MatchString(md.tagBranch) {
		match := tagImportRegex.FindStringSubmatch(md.tagBranch)
		return match[3]
	}

	return strings.TrimPrefix(md.tagBranch, "refs/heads/")
256
}